Setkání s veřejností

mapa

Bašť

V obci Bašť zasedl přípravný tým vysokorychlostních tratí ke společnému stolu s paní starostkou a dalšími zástupci obce. Tématem jednání byl aktuální stav příprav VRT Podřipsko.

Přítomní společně diskutovali zejména o nutnosti zachovat prostupnost krajiny a o nedostatku vody, kterým obec začíná trpět. Při výstavbě trati bude proto Správa železnic klást maximální důraz na ochranu všech pramenů. Další jednání a pravidelné předávání aktuálních informací bude následovat.