Aktuality

České VRT součástí plánů rozvoje střední Evropy

Projekt českých vysokorychlostních tratí (VRT) sahá daleko za naše hranice. Důkazem je podpis memoranda mezi Správou železnic, polskou společností CPK a zástupci projektu Rail Baltica. Iniciativa má za cíl vybudovat až 4500 km vysokorychlostních tratí v oblasti Trojmoří. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda v minulých dnech zajistil také podporu kvalitnějšího přeshraničního spojení u německého spolkového ministerstva dopravy.

Správa železnic podepsala ve Varšavě memorandum, jehož cílem je rozvoj vysokorychlostní infrastruktury v oblasti Trojmoří. Ambiciózní plány na realizaci 4500 km VRT chce koordinovat se společností Centralny Port Komunikacyjny (CPK), která má u severních sousedů projekt VRT na starosti a projektem Rail Baltica umožňující železniční propojení Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy se zbytkem Evropy. Česká železniční síť bude na tyto budoucí důležité evropské tepny napojena hned dvakrát – úsekem z Bohumína do Katovic a z Hradce Králové do Vratislavi. Se zprovozněním prvního úseku na svém území počítá polská strana v roce 2028. Úsek Bohumín – Katovice by měl začít sloužit cestujícím po roce 2030.

Více informací naleznete na webu CPK nebo Rail Baltica.

Důležitá je také podpora přeshraničního spojení na rameni VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, na kterém Správa železnic intenzivně spolupracuje s Deutsche Bahn. Urychlení přípravy trati na německém území podpořila na jednání s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou státní tajemnice spolkového ministra pro digitální záležitosti a dopravu Susanne Henckel. Krušnohorský tunel, který je nejnáročnější infrastrukturní stavbou na tuzemské síti VRT, zajistí napojení Česka na západoevropskou vysokorychlostní železnici. Před jeho realizací je v plánu uzavření mezistátní smlouvy, potvrzující význam této investice pro středoevropský prostor. V neposlední řadě vyjádřila Susanne Henckel podporu zlepšení konvenčního mezistátního spojení na rameni Praha – Plzeň – Mnichov.