Desítky mostů z předpjatého betonu projdou podrobnější diagnostikou

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v kontrolách mostů z předpjatého betonu, které zahájila v posledním čtvrtletí loňského roku po kolapsech mostních konstrukcí v Evropě i v ČR. Do programu bylo zařazeno 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi na síti SŽDC, 63 z nich bylo vybráno pro podrobnější diagnostiku.

Systém správy, diagnostiky a dohlédací činnosti na železničních mostech SŽDC je přísnými vnitřními předpisy nastaven bezpečně a poskytuje dostatečnou jistotu před neočekávaným rozvojem poruch mostů s fatálními následky.

Nad rámec těchto povinností, částečně i jako reakci na zmíněné problémy mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi v zahraničí i tuzemsku, realizuje SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury speciální program, jehož cílem je podrobit všechny mosty s tímto typem nosné konstrukce nadstandardnímu rozsahu kontrolních prohlídek a revizí.

Jedná se pouze o preventivní opatření. Žádný most v naší správě není v takovém stavu, který by mohl znamenat ohrožení bezpečnosti železniční dopravy,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.   

U vybraných mostů se provede detailní diagnostika a konečně i statické posouzení. Zjištěné závady a poruchy se zaznamenávají a vedle statického posouzení budou definovány i příčiny těchto poruch a především návrhy na nezbytné stavební zásahy či opatření.

Na základě provedených inspekcí všech 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi bylo určeno 63 pro podrobnější diagnostiku a statické posouzení. Aktuálně probíhají v působnosti oblastních ředitelství SŽDC jednotlivá zadávací řízení veřejných zakázek první etapy, která zahrnuje 36 mostů, předpokládaná souhrnná hodnota zakázek činí 15 milionů Kč. Předběžné výsledky diagnostiky budou k dispozici koncem letošního roku, závěrečné zprávy včetně statických posudků budou předloženy nejpozději 30. června příštího roku. Zbývajících 27 mostů přijde na řadu v rámci druhé etapy, která bude realizována následně; souhrnné náklady dosáhnou 12 milionů Kč.

V zadávacích řízeních se očekává účast renomovaných subjektů v oboru splňujících požadavky na odbornou způsobilost a kvalifikaci dodavatelů.

SŽDC předpokládá, že program pro mosty s předpjatými nosnými konstrukcemi potvrdí jejich technické a provozní parametry a vyloučí vznik případných kritických závad a poruch.

 

Příklady mostů s nosnými konstrukcemi z předpjatého betonu, které budou podrobně diagnostikovány a staticky posouzeny:

km

trať

kraj

délka mostu (m)

rok stavby

poznámka

163,119

Znojmo – Jihlava

Vysočina

19,4

1963

Hvězdoňovice, silnice

1,575

Praha-Libeň – Praha-Holešovice

Hl. m. Praha

43,5

1969

Praha, ul. Primátorská (Balabenka)

3,346

Praha-Libeň – Praha-Holešovice

Hl. m. Praha

425,45

1967

Praha-Holešovice
(přes Vltavu)

2,227

Nymburk – Poříčany

Středočeský

93,1

1981

Třebestovice,
přes D11

10,037

Ústí nad Labem – Most

Ústecký

599,9

1981

estakáda Chabařovice

28,440

Ústí nad Labem – Most

Ústecký

49,9

1966

Želénky, silnice Duchcov – Želénky

31,446

Ústí nad Labem – Most

Ústecký

40,4

1968

Ledvice, silnice

63,727

Most – Chomutov

Ústecký

76,73

1968

Chomutov

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení pdf