Z(S)právy železnic

Drážní hasiči absolvují ročně tisíce zásahů

Nejen hašení požárů, ale i vyprošťování osob při haváriích anebo třeba likvidace škod po živelních pohromách. I tím se zabývají zaměstnanci podnikového hasičského záchranného sboru Správy železnic. Takzvaná technická pomoc patří k nejčastějším zásahům.

I díky drážním hasičům a jejich neúnavnému odstraňování popadaných stromů z tratí se v posledních týdnech dařilo po silných bouřkách brzy vracet dopravu na železnici zase do normálu. Naprosto nedocenitelná byla jejich činnost po úderu tornáda na jihu Moravy. Kromě zpřístupnění poničené koridorové trati se zapojili také do pomoci v zasažených obcích.