Aktuality

Geodeti mapují území pro vysokorychlostní trať z Prahy-Běchovic do Poříčan

Pracovníci firem, se kterými Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvy na provedení geodetických zaměření terénu, se již pohybují v území mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána), Modřicemi a Šakvicemi (VRT Jižní Morava) a od konce září také mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí). Vytvářejí tak geodetické a mapové podklady pro až 130 kilometrů nových tratí.

Terénní práce budou probíhat po celý podzim. Spočívají v zaměření současného stavu terénu, existujících objektů, zeleně anebo komunikací v území, které je potřeba podrobně zmapovat v pásu širokém několik stovek metrů. Zaměření stávajícího stavu území bude sloužit jako podklad pro další fáze projektování a přípravy VRT ve výše zmíněných pilotních úsecích,“ říká vedoucí samostatného oddělení přípravy VRT SŽDC Martin Švehlík a dodává: „Chceme poskytovat maximální množství informací o přípravných krocích, proto SŽDC zřídila e-mailovou adresu vrt@szdc.cz, kam lze směřovat jakékoli dotazy ohledně aktuální situace v přípravě VRT.“

V souladu se Stavebním zákonem SŽDC již také podala jako oprávněný investor návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně na související změnu Územního plánu hlavního města Prahy. Ty mají vymezit a upřesnit návrhový koridor pro stavbu pilotního úseku VRT Polabí na území metropole, a to včetně vymezení stavby jako veřejně prospěšné. Koridor by tak měl navazovat na již vymezený na území Středočeského kraje a je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí.

Zahájení výstavby vysokorychlostního úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan, který má být první etapou VRT Praha – Brno, se předpokládá v roce 2025.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (144.8 kB) pdf