Aktuality

Geodetické práce pro VRT Moravská brána I

S pokračující přípravou vysokorychlostní tratě v úseku Brodek u Přerova - Prosenice budou pořizovány mapové podklady v rámci geodetických prací. Jsou potřebné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí.

Mapové podklady zpracuje sdružení společností Geošrafo a Geodézie Východní Čechy, pracovníci se budou v terénu pohybovat od dubna do listopadu 2023. Vstup a vjezd na pozemky bude možný pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům, kterých se bude prováděná činnost týkat – jedná se o lokality Prosenice, Buk, Přerov, Rokytnice, Císařov, Brodek u Přerova a Majetín.

Mapované území pro řádný návrh trati je širší než to, které se využije pro vlastní umístění nové železniční trati. Vždy se přihlédne k charakteru místa a negativní dopady pracovníci společnosti minimalizují.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese: vrt@spravazeleznic.cz. Včasná a rychlá komunikace může výrazně pomoci při řešení nedorozumění.

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení při provádění geodetických prací. Vysokorychlostní tratě přispějí k moderní, efektivní a ekologické dopravě. Z jejich výhod (významné zkrácení jízdních dob, pohodlnost cestování, lepší dosažitelnost okolních regionů a měst, ekologické přínosy atd.) budou moci čerpat i obyvatelé regionu.