Aktuality

Geodetické práce pro VRT Vysočina fáze I

V kontextu s pokračující přípravou VRT v úseku Velká Bíteš – Brno budou pořizovány širší mapové podklady v rámci geodetických prací. Tyto podklady jsou potřebné pro navržení přesného technického řešení trati.

Práce budou prováděny společností Hrdlička spol. s.r.o. od července do listopadu 2022. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům, kterých se bude prováděná činnost týkat.

Informace o přípravě vysokorychlostní trati Vysočina fáze I naleznete zde. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese: vrt@spravazeleznic.cz.

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a pochopení při provádění geodetických prací.