Aktuality

Hluk na vysokorychlostní trati? V infocentru v saském Heidenau zkuste simulátor

Hluková jednotka, zajímavá videa, interaktivní mapa, film o novém česko-německém železničním spojení, popis trasy i geologických podmínek. Informace k novému železničnímu spojení Praha - Drážďany najdete v obci Heidenau v informačním centru Deutsche Bahn. Otevřelo právě před čtvrt rokem. Srdečně zveme!

Informační centrum otevřelo na konci letošního května v objektu památkově chráněné smolárny. Zájemci tam najdou popis celého přeshraničního projektu nového železničního spojení a fáze jeho přípravy. Součástí této trati bude i nejdelší tunel Německa a zároveň i střední Evropy přes Krušné hory. Informace na digitálních monitorech jsou přístupné také v angličtině a češtině, takže čeští návštěvníci jsou vítání. 

Informační centrum Heidenau

K dispozici jsou interaktivní mapy pro obě varianty trasy na německém území, model tunelovacího stroje, vzorky hornin z Krušnohoří, ale také informace k ochraně přírody a krajiny v rámci samotného provozu. V infocentru si návštěvníci můžou vyzkoušet také hlukovou jednotku, která simuluje zvukovou kulisu projíždějících vlaků s protihlukovými opatřeními i bez nich.

Otevírací doba infocentra je ve středu a v pátek od 11 do 17 hodin. Prohlídky s průvodcem pro větší skupiny jsou po předchozí domluvě možné i mimo otevírací dobu. 

geologie v infocentru Heidenau

Informaci k novému želežničnímu spojení Praha - Drážďany najdete zde. Na webu Správy železnic je pro vás máme tady. Kromě informačního centra v Heidenau zveme také do informačních center Správy železnic v Praze na hlavním nádraží nebo v Ústí nad Labem.