Setkání s veřejností

mapa

Hovorčovice

Odborníci z týmu přípravy vysokorychlostní trati VRT Podřipsko přijeli o novinkách znovu informovat pana starostu obce Hovorčovice.

Zástupci Správy železnic představili aktuální postup příprav na dokumentaci pro územní rozhodnutí na úseku VRT Praha-Balabenka - Litoměřice. Následovala diskuze týkající se vedení trati mimo obec v tunelu dlouhém 2,7 kilometru. Správa železnic na závěr přislíbila při dalších přípravách úzkou spolupráci s obcí a pravidelné předávání informací.