Aktuality

Hranické viadukty mohou sloužit jako sjezd z vysokorychlostní tratě, čeká se na stavebně-historický průzkum

Stavebně-technický průzkum potvrdil, že Hranické viadukty mohou sloužit jako sjezd do stanice Hranice na Moravě z vysokorychlostní tratě Moravská brána I. Správa železnic si zakládá na tom, aby stavební zásahy do viaduktů, které jsou nemovitou kulturní památkou, byly maximálně citlivé, a proto již dlouho úzce spolupracuje s Národním památkovým ústavem.

Hranické viadukty jsou tři mosty, umístěné paralelně vedle sebe. Kolej by se měla vrátit na nejstarší z nich – cihelný, který je bohužel ve špatném technickém stavu. Na mladším, kamenném, v současnosti vlaky stále jezdí. Pro VRT by se následně využívaly oba. V rámci stavebně-technického průzkumu proběhla podrobná prohlídka poruch viaduktů, odběr vzorků, hloubkové vrty či kopané sondy. 

Hranické viadukty

Celý postup prací bude i dál velmi náročný. Správa železnic ho dlouhodobě konzultuje s Národním památkovým ústavem. Jeho zástupci akceptovali jednu z variant stavebního zásahu do Hranických viaduktů za určitých podmínek. Mimo jiné jde o vypracování takzvaného stavebně-historického průzkumu.

viadukty Hranice

Aby zásah byl co možno nejšetrnější, je totiž potřeba památku lépe zmapovat, popsat například stáří jednotlivých prvků. Veřejnou zakázku na něj vypsala Správa železnic 24. srpna. Jedná se o vědeckou metodu poznání stavby. Jeho výsledky slouží jako podklad při určování optimálních podmínek obnovy památek. Vysokorychlostní vlaky by se na Hranické viadukty mohly dostat okolo roku 2030. Citlivá rekonstrukce jim tak vrátí původní účel.