Modernizace Pačejova je téměř hotová, dnes se otevřel podchod s kresbami místních dětí

Rekonstrukce stanice Pačejov na Klatovsku je téměř u konce. Stavba, která začala v červnu 2019, zahrnovala optimalizaci celkem 4,6 kilometru trati, kompletní rekonstrukci zastávky Kovčín a stanice Pačejov. Ta je díky novému podchodu bezbariérová. Podchod ode dneška zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy.

Kresby, které jsou k vidění v podchodu, Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než 100 návrhů dětí z pačejovských škol. Výtvarník je pak během dvou dní „přenesl“ na stěny podchodu a šikmých přístupových chodníků.

V rámci stavby došlo v Pačejově k nahrazení stávajících úrovňových nástupišť novými s normovou výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Stanice má jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před realizací stavby zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní můžou jet až 100 km/h. Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku.

Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku proběhla rekonstrukce trakčního vedení, 4 mostů, 10 propustků a stavba opěrné zdi. Po demolici původního silničního nadjezdu v blízkosti zastávky Kovčín se začíná stavět nový. Rekonstrukcí prochází také výpravní budova, stavební práce budou hotové do konce letošního roku.

Celkové investiční náklady akce s názvem Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650–304,009 činí 1,29 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA (správce společnosti), PORR, COLAS CZ a AŽD Praha. 

 

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (99.2 kB) pdf