Aktuality

Na co jste se nás ptali v červnu v Ostravě?

Tým vysokorychlostních tratí (VRT) na začátku června navštívil Ostravu a veletrh Rail Business Days. V rámci dvouhodinového workshopu, kde problematiku VRT představil ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier a náměstci stavební správy, zazněly také některé otázky z publika přes aplikaci Slido. Na některé jsme stihli odpovědět na místě, na jiné se nedostalo. Odpovědi vám přinášíme teď a další budou průběžně následovat. Otázky k vysokorychlostním tratím nám můžete psát také na e-mailovou adresu vrt@spravazeleznic.cz.

Co je pravdy na tom, že se budou pod VRT veškeré cesty, toky a stezky překládat pod mostní konstrukce bez využití propustků?

Nejedná se o pravdivou informaci. Navrhování otvorů pod mosty či rozměr propustků se řídí obdobnými pravidly jako na současné železniční nebo silniční a dálniční síti. Při výpočtech parametrů objektů pro vodní toky hraje roli množství vody, která proteče, požadavky ochrany přírody (například migrační studie) a podobně. Pokud požadavkům propustek vyhovuje, v návrhu s ním počítáme.

Nevnímáte jako hrozbu nedostatek kvalitního kameniva pro zřizování kolejového lože? Nezvažovala se i pevná jízdní dráha?

Tuto problematiku na Správě železnic vnímáme a řešíme ji na meziresortní úrovni (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí atp.). Pevná jízdní dráha (kolejnice je v ní připevněna k betonové desce nebo pražci, který je její součástí) byla zvažována, a to z mnoha pohledů (výstavba, životnost, náklady, možnost výhledového zvýšení rychlosti a další aspekty). Pevná jízdní dráha bude nakonec přednostně použita v dlouhých tunelech a/nebo v místech s požadavkem na využití mezních návrhových parametrů trasy VRT. I pro zřízení pevné jízdní dráhy je potřeba velké množství kameniva a navíc klade výrazně vyšší nároky na stabilitu podkladu, a to opět s využitím štěrku, štěrkodrtí a dalších materiálů.

Jak záměr práce v noci koresponduje s bezpečností práce? Uvažuje SŽ o outsourcingu údržby?

Taková údržba či stavební práce jsou prováděny již dnes. Kritická místa infrastruktury VRT budou ale mj. příslušně osvětleny stožáry s možností připojení mobilních svítidel, aby takové práce přímo umožňovaly. Údržbové týmy dostanou pro takové práce vybavení (mobilní osvětlení, osvětlení z pracovních vlaků nebo speciálně upravených vozidel pro jízdu po železnici) a proškoleny. Problematika BOZP na VRT je momentálně na SŽ také řešena. Inspirujeme se ve Francii, Německu a dalších zemích provozujících VRT. Konkrétní forma a výběr subjektu pro zajištění údržby VRT bude úzce souviset s režimem jejich další přípravy a výstavby (Design & Build, Public Private Parnership apod.) a v tuto chvíli nelze vyloučit žádnou z forem (SŽ, koncesionář Public Private Parnership, outsourcing, atd.).

Bude styk napěťových soustav na hranici Česka s Německem přímo v Krušnohorském tunelu?

Ano, styk napěťových soustav DE/CZ předpokládáme přímo v Krušnohorském tunelu. Konkrétní umístění styku soustav je však mj. předmětem právě zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí Krušnohorského tunelu a závisí zejména na prostorovém, stavebním, bezpečnostním a dopravně-technologickém posouzení.