Na dokončené stavby ve Šluknovském výběžku vyjel zvláštní parní vlak

Správa železnic dnes uspořádala slavnostní jízdu parního vlaku po několika stavbách, které nedávno dokončila v oblasti Šluknovského výběžku. Trasa vedla po opraveném traťovém úseku z Rumburku do Velkého Šenova, poté po zrekonstruovaném železničním viaduktu ve Vilémově u Šluknova. Následovala prohlídka stanice Mikulášovice dolní nádraží, kde prošlo přestavbou jak kolejiště, tak i výpravní budova. Stavební práce na jednotlivých akcích probíhaly od března 2019, celková výše nákladů přesáhla 750 milionů korun.

Největší pozornost veřejnosti přitahovala rekonstrukce viaduktu přes Karolinino údolí ve Vilémově u Šluknova s celkovými náklady 264 milionů korun. Celý objekt o sedmi mostních otvorech měřil 217,3 metru a pocházel z roku 1904. V prvním a sedmém otvoru byla kamenná klenbová konstrukce, ve druhém až šestém pak ocelová příhradová konstrukce. Nový most nijak nezměnil krajinný ráz, tvoří ho ocelová příhradová svařovaná konstrukce ve stejném tvaru a v obdobných rozměrech jako dosud. Maximální výška nad údolím dosahuje 34 metrů.

Průběh stavebních prací, které začaly vloni v březnu, negativně ovlivnila nepříznivá epidemická situace. Vzhledem ke zpoždění dodávek materiálů ze zahraničí, například ocelových plechů pro výrobu nové ocelové konstrukce či kalotových ložisek z Itálie, bylo nutné stavbu zakonzervovat a přesunout její dokončení do letošního roku. Vloni se tak provedla sanace základů pilířů či všech kamenných částí mostu. Po osazení nové mostní konstrukce se vyměnil železniční svršek a železniční spodek na obou předpolích mostu. Samotná výměna ocelové konstrukce proběhla během nepřetržité výluky od dubna do července letošního roku.

***

Takřka souběžně s výměnou mostní konstrukce probíhala také oprava 16 kilometrů dlouhého traťového úseku mezi Rumburkem a Velkým Šenovem. Hlavním cílem stavebních prací bylo zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h a odstranění propadů rychlosti. Celkové náklady stavby činily 334 milionů korun.

Součástí stavebních prací byla výměna železničního svršku, nově se zde zřídila bezstyková kolej na betonových pražcích s pružným upevněním. V úsecích s menšími poloměry oblouků byly použity ocelové pražce ve tvaru Y. Stavbaři dále opravili 7 mostů, 16 propustků, 21 železničních přejezdů, na zastávce ve Šluknově došlo k úpravám nástupiště pro zajištění bezbariérového přístupu.

Díky uvedeným úpravám se mezi Rumburkem a Šluknovem se zvýšila maximální rychlost z dosavadních 60 až na 90 km/h. V úseku Šluknov – Velký Šenov vlaky zrychlily z 50 na 60 km/h, stavebně je již nyní připraven na rychlost až 80 km/h; k jejímu zavedení dojde po změně řízení dopravy z režimu D3 na D1.

***

Na výše uvedeném traťovém úseku probíhaly současně i práce v rámci rekonstrukce nástupišť ve stanici Šluknov. Hlavní částí této právě dokončované stavby s celkovými náklady téměř 30 milionů korun byla přestavba jednoho vnějšího a jednoho ostrovního nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů k nim. Stanice byla dále vybavena novým osvětlením či orientačním, kamerovým a rozhlasovým systémem. Opravy se týkaly také železničního svršku a spodku přilehlého kolejiště a zřízení nové kabelizace.

***

Jako první ze všech staveb začala v březnu 2019 rekonstrukce dolního nádraží v Mikulášovicích. Díky ní získali cestující zvýšená nástupiště, nové zabezpečovací zařízení zase zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo také několik železničních přejezdů.

Stanici tvoří i po rekonstrukci tři dopravní koleje. Vlaky na trase Rumburk – Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna mohou využívat buď vnější nástupiště u koleje číslo 1 před výpravní budovou, nebo kolej číslo 2 u poloostrovního nástupiště. U něj zastavují také spoje jezdící do Panského a Rumburku z koleje číslo 3. Všechny nástupní hrany mají normovou výšku 550 milimetrů nad kolejí a délku 90 metrů. Příchod k vlakům je plně bezbariérový, cestující se dostanou na poloostrovní nástupiště přes centrální přechod, který je zabezpečený výstražnou signalizací.

Dosavadní ruční přestavování výhybek nahradilo nové zabezpečovací zařízení. Tím se výrazně zkrátila doba nutná pro křižování vlaků. V celé stanici se instalovalo nové osvětlení a také mobiliář. Rekonstrukcí prošel i informační a orientační systém. Vedle staničního rozhlasu přibyla rovněž informační tabule s odjezdy vlaků.

Na železničním přejezdu v obvodu stanice a na silnici III/2674 mezi zastávkami Vilémov u Šluknova a Horní Poustevna doplnila výstražné kříže světelná a zvuková signalizace. Ke zvýšení bezpečnosti provozu přispěla také rekonstrukce přejezdových konstrukcí na příjezdové komunikaci k nádraží a na hlavní silnici mezi Mikulášovicemi a Vilémovem, které byly součástí údržbových prací.

Projekt Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží byl spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava. Celkové investiční náklady činily 138 114 387 Kč bez DPH, maximální výše podpory EU tvořila 85 % z celkových uznatelných nákladů. Národní financování zajistil stejně jako u ostatních akcí Státní fond dopravní infrastruktury.

***

Akcí navazující přímo na rekonstrukci kolejové části byla oprava výpravní budovy ve stanici Mikulášovice dolní nádraží. Práce zahrnovaly celkovou opravu omítky a zastřešení krytého nástupiště, ve vnitřních prostorách se zrenovovala veřejná WC a čekárna. Opravami prošly také rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Zlepšil se odvod dešťových vod z objektu, upraví se rovněž okolní plochy. Celkové náklady dosáhly výše 8,8 milionu korun. 

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (109.7 kB) pdf