Navrhněte kandidáty na ocenění pro významnou osobnost železniční infrastruktury

Společnosti a instituce mohou zasílat návrhy kandidátů na ocenění Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2020.

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, a to jak za celoživotní působení, tak za výraznou činnost v dané oblasti v období předcházejícím udílení ocenění.  

Šestý ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2020 a předání ocenění se uskuteční v rámci 25. ročníku konference ŽELEZNICE 2020 konané 5. listopadu 2020 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

V případě vašeho zájmu o nominaci na ocenění vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta i s jeho charakteristikou na adresu sekretariátu Technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury: sekretariat@sizi.cz do 5. října 2020.