Provoz

Nejdelší české tunely se musí také pravidelně uklízet

Tubusy Ejpovického tunelu nedaleko Plzně jsou momentálně nejdelší na české železniční síti. Bezpečný provoz vlaků zde zajišťují nejmodernější technologie. Přesto se jejich údržba neobejde bez klasického koštěte a lopaty. Na jeden takový úklid jsme se byli podívat.

Je krátce po 23. hodině a jižním tubusem Ejpovického tunelu projel poslední vlak. Další bude následovat až v ranních hodinách, začíná přibližně pětihodinová plánovaná výluka, během které projde tunel pravidelnou očistou. Podle přednosty Správy tunelů a mostů OŘ Plzeň Václava Suchého se podobná údržba odehrává v pravidelných čtvrtletních intervalech. Kontroly zaměřené na technologické vybavení jsou ještě četnější. Vedle kontroly trolejového vedení, možného prosakování vody do tubusu a dalších položek se také pravidelně testují technologie včetně těch určených pro případ nějaké mimořádné události. Jak tedy úklid tunelu konkrétně probíhá?

Úklid začíná od plzeňských portálů

Před zahájením samotných úklidových prací je nutné vypnout trolejové vedení a systémy monitorující pohyb osob v kolejišti. Následně je možné do tunelu pustit zaměstnance externí firmy, která má samotný úklid na starost. Naši kolegové z plzeňského oblastního ředitelství jim nejen zajišťují doprovod, ale vizuálně kontrolují stav kolejiště i samotného tubusu. Jakékoliv zatékání vody může v budoucnu způsobit velké problémy, proto se musí průsaky pravidelně sledovat a vyhodnocovat. Tunelový tubus je dlouhý přes čtyři kilometry, už jen projít ho znamená náplň činnosti minimálně na hodinu.

Nastupují košťata a vysavače

Daleko více času trvá samotný úklid. Během první hodiny se úklidové čety dostanou do vzdálenosti asi jednoho kilometru od portálu, protože na začátku tunelu je nepořádek největší, s přibývajícími metry ho ubývá. V rámci úklidových prací se utírá prach na všech tabulích, označeních, piktogramech i na čtyři kilometry dlouhém zábradlí a vysává se ve všech osmi propojkách, kde jsou umístěné technologie pro bezpečný provoz. Zametají se a uklízejí nečistoty, které v tunelu padají z nákladních vlaků. V jižním tubusu je to především kůra a štěpka odlétávající z vagonů se dřevem, v severním tubusu převládá mour z vozů naložených uhlím. Že to není zrovna jednoduchá práce, dosvědčuje úsilí, s jakým se musí dostávat štěpka například ze spár v kolejišti. Poměrně hodně zanesené jsou i vstupy do jednotlivých propojek. „Je bezpodmínečně nutné udržovat tyto vstupy volně přístupné, v opačném případě by v případě potřeby mohlo dojít k problémům při otevírání protipožárních dveří,“ upozorňuje Václav Suchý. 

Ejpovický tunel je na české železnici rekordmanem, a proto se na jeho údržbu a kontrolu klade mimořádný důraz. To ale neznamená, že ostatní tunely pravidelný úklid a údržba mine. Tak tomu rozhodně není. „Každý tunel má svůj plán kontrol různého rozsahu, v každém probíhá průběžně údržba nebo dohlédací činnost,“ vysvětluje plzeňský přednosta. Zde je nutné připomenout, že pod správou OŘ Plzeň se nachází ještě jeden velmi známý a hodně dlouhý tunel. Konkrétně se jedná o Špičácký, který byl dlouhá léta nejdelší u nás.