Aktuality

Nová varianta vedení VRT v Ústeckém kraji

Správa železnic na Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje představila nový návrh vedení připravované vysokorychlostní železnice, která spojí Prahu s německými Drážďany. Aktuálně tak existují tři varianty, kudy by VRT mohla v budoucnu vést.

Správa železnic ve snaze o nalezení definitivní trasy pro vysokorychlostní trať navrhla na jednání pracovní skupiny další variantu vedení nové železnice. Trasa reaguje na limity v území, které byly diskutované s účastníky pracovní skupiny. V té jsou kromě zástupců kraje zastoupeny také obce nebo Ministerstvo dopravy.

V současné době existují tři možné trasy budoucí VRT v regionu. Varianty pojmenované jako „Mrchový kopec“ a „Holý vrch“ byly navrženy a prověřeny v rámci studie proveditelnosti, kterou již dříve schválila Centrální komise Ministerstva dopravy.

Česká republika je zemí s hustým osídlením a řadou chráněných ploch. Ani nově navrhovaná varianta tak není zcela bez konfliktů v území. Vychází z již studií prověřené varianty „Holý vrch“. Vedena je na rozhraní obcí Židovice a Hrobce, následně překračuje Labe a obchází obec Chodouny z jihovýchodu tak, aby byla vzdálenější od obydlených oblastí.

Na základě dohody v rámci pracovní skupiny bude v nejbližší době požádáno o aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Ústeckého kraje. V tomto zákonném procesu budou řádně a komplexně posouzeny všechny tři varianty, přičemž vyjádřit se k nim budou moci místní samosprávy, veřejnost a další dotčené orgány. Na základě výsledku aktualizace ZÚR bude vybrána varianta, kterou bude možné umístit do území s ohledem na jeho limity. Všechny tři návrhy vedení VRT splňují požadavky projektu z pohledu ekonomiky, smysluplnosti i udržitelnosti.

Veškeré informace o připravovaných tratích i nadále zveřejňujeme na internetových stránkách Správy železnic v sekci VRT. Studie proveditelnosti a další materiály jsou k dispozici ke stažení zde.

Zdroj: Správa železnic