Obnovení provozu na trati Řetenice – Lovosice je o krok blíž

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na znovuobnovení provozu na trati z Řetenic do Lovosic, který Správa železnic v únoru předložila k posouzení. Díky souhlasnému stanovisku mohou následně odstartovat práce na projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V současné době je část trati mezi Radejčínem a Lovosicemi zavalena skalním sesuvem, a proto je nesjízdná. Investiční akce představuje opravu trati a vybudování nového železničního mostu, který tento úsek překlene. Cílem stavby je obnovení provozu na trati s minimálními investičními náklady. Vypsání výběrového řízení na realizaci stavby je plánováno v roce 2022. Celkové investiční náklady jsou podle záměru projektu odhadovány na 463 milionů korun.

Mimo tuto investici trať čekají na zbylých úsecích také opravné práce, jako je sanace skalních masivů lemujících trať, vyčištění propustků a štěrkového lože, výměna pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Krom toho Správa železnic plánuje i zlepšení zabezpečení stávajících přejezdů.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf pdf