Omezování železniční dopravy končí, vlaky se vracejí na koleje

Z nařízení Vlády ČR se od soboty 14. března 2020 dočasně zastavila mezistátní osobní železniční doprava. Následně začala redukce státem objednávané vnitrostátní dálkové dopravy, přestaly jezdit také některé komerční vlaky vypravované jednotlivými dopravci. Kraje postupně omezily počet spojů z důvodu poklesu poptávky po přepravě. Od 26. dubna se začala rozšiřovat nabídka dálkových vlaků. Tento proces bude pokračovat v příštích dnech a týdnech v souvislosti s koncem zákazu volného pohybu osob po území ČR a zahrne postupně i regionální vlaky.

Žádáme proto všechny cestující, aby se předem informovali o jízdě vlaků u jednotlivých dopravců případně v aplikaci Správy železnic. O všech změnách bude Správa železnic informovat podle časových možností opakovaným mimořádným operativním hlášením staničního rozhlasu či zveřejněním textu na informačních tabulích.