Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek

Začíná přestavba důležité spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila optimalizaci trati v úseku z Prahy-Smíchova do Prahy-Radotína. Díky ní vznikne v metropoli další čtyřkolejný úsek, stanice v Radotíně projde výraznou proměnou a zastávka ve Velké Chuchli se posune blíže k obytné zástavbě. Investiční akce s celkovými náklady přesahujícími 3 miliardy korun potrvá do července 2022.

Jsem rád, že můžeme zahájit tolik potřebnou modernizaci tohoto úseku 3. koridoru, který plní významnou roli jak v dálkové, tak i příměstské dopravě. Nové koleje nejen zpříjemní, ale díky zvýšení traťové rychlosti také zrychlí cestování vlakem,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.     

Rekonstrukcí projde kromě mezistaničního úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín také druhá jmenovaná stanice. Ta získá kromě modernizovaných nástupišť s normovou výškou 550 mm nad kolejí i nové výtahy, které zajistí bezbariérový přístup do rekonstruovaného podchodu. Železniční přejezd na kolejovém rozvětvení ve směru na Beroun bude zrušen a nahrazen rozšířením podjezdu v Prvomájové ulici. V místě zrušeného přejezdu pak vznikne nový podchod pro pěší, cestující se z něj dostanou bezbariérově po šikmých chodnících přímo na nástupiště.

Zastávka ve Velké Chuchli se přesune k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se vybudují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Vložením kolejových spojek zde navíc vznikne stejnojmenná odbočka. Dosavadní souběh dvou dvoukolejných tratí, směřujících do Radotína od Krče a od Smíchova, tak nahradí regulérní čtyřkolejná trať. Namísto samotného přejezdu ve Velké Chuchli se počítá s výstavbou nadjezdu, která bude součástí samostatné druhé etapy stavby.

Kromě rekonstrukce železničního svršku a spodku dojde rovněž k úpravám trakčního vedení. Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu pak přinese instalace elektronického sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 3. kategorie.

Zhotovitelem investiční akce s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) je společnost Černošice, kterou tvoří EUROVIA CS (správce společnosti), STRABAG Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.

Celkové investiční náklady stavby činí 3 670 137 062 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 75,56 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (114.2 kB) pdf