Aktuality

Geodetické práce na trase VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na geodetické práce na trase RS1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš. Cílem je vytvoření geodetického podkladu pro dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu VRT Vysočina fáze II.

Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávajícího terénu v území budoucí stavby, zejména jeho morfologie a stávajících stavebních a technologických objektů. Současně se zmapuje infrastruktura, kterou bude vysokorychlostní železice v území křížit – silnice, dálnice, konvenční železnice, vodní toky a inženýrské sítě.