Aktuality

Přírodovědný průzkum pro Krušnohorský tunel

Aktuálně probíhají práce na přírodovědném průzkumu, biologickém hodnocení a migrační studii pro pokračující přípravu budoucí novostavby trati RS 4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN.

Odborníci ze společností EXprojekt s.r.o. a SUDOP Praha a.s. zpracují dvouletý přírodovědný průzkum, zhodnotí vliv zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody i krajiny a vypracují migrační studii v rámci nové vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan, konkrétně v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN. Výsledky budou využity projektanty, kteří zpracují dokumentaci pro územní řízení, jejíž součástí bude také dokumentace EIA.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.