Aktuality

Projekt česko-saské spolupráce pokračoval dalším workshopem

V Drážďanech se 17. června uskutečnil další workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika. Jeho cílem bylo představit aktuální stav projektu v oblastech dopravy, socioekonomie a geologie. Dosažené výstupy pomohou při přípravě vysokorychlostního spojení mezi metropolemi obou zemí.

Přeshraniční projekt je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železniční dopravní cesty. Projekt má za cíl zintenzivnit a prohloubit spolupráci institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi státy ležícími na obou stranách Krušných hor, a to také ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy.

Realizace projektu probíhá od roku 2017, kdy se v červnu uskutečnila v Ústí nad Labem jeho zahajovací konference. Od té doby se odborníci z obou stran hranice scházejí na pravidelných workshopech a konferencích, kde se navzájem seznamují s dosaženými výsledky.

Účastníkům workshopu byly představeny dosavadní výsledky dopravních analýz zaměřených na regionální přeshraniční vazby v osobní dopravě obou regionů. Mimoto byla představena analýza potenciálních příležitostí nákladní železniční dopravy, jejíž zdroj, případně cíl, leží ve zkoumaném území. Zástupci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem posluchače seznámili s aktuálními  výsledky velmi rozsáhlého průzkumu mezi cestujícími veřejné dopravy a významnými firmami z ústeckého regionu. Šetření na saské straně stále probíhá.

Při výběru nejvhodnější varianty spojení pod Krušnými horami budou mít důležité slovo také čeští a saští geologové, kteří provádějí potřebný průzkum na zamýšlených trasách. V současné době již finalizují 3D geologický model, který obsahuje veškerá data doposud provedených zkoumání.

Na workshopu byly prezentovány pokročilé závěry jednotlivých analýz a průzkumů, což vzbudilo zájem přítomné odborné veřejnosti. Dalším setkáním projektových partnerů s veřejností bude závěrečná konference plánovaná na leden příštího roku v Sasku.

Výstavba vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Vybudování 26 kilometrů dlouhého přeshraničního tunelu pod Krušnými horami navíc umožní převést dálkovou osobní a také nákladní dopravu z údolí Labe. Trasa mezi českou a saskou metropolí se zkrátí o 56 kilometrů, vysokorychlostní vlaky ji zvládnou za necelou hodinu.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (95.6 kB) pdf