Aktuality

První vysokorychlostní trať vyprojektuje česko-francouzsko-britské konsorcium

Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) VRT Polabí mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany zpracuje pro Správu železnic česko-francouzsko-britské sdružení společností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald.

Správa železnic vybírala ze čtyř nabídek mezinárodních sdružení. Nabídka vítězného sdružení získala nejen nejvíce bodů v kvalitativních ukazatelích zahrnujících například celkovou odbornou úroveň, identifikaci a řízení rizik nebo přidanou hodnotu, ale nabídla také nejnižší cenu za zpracování obou dokumentací, a to ve výši 184,6 mil. Kč.

Dokončení projekčních prací v této fázi se předpokládá v polovině roku 2022. Správa železnic však hodlá zejména v závislosti na procesech územního plánování, zejména schválení Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, využít opci, do které zahrnula kroky a procesy potřebné k získání kladného stanoviska EIA a k získání samotného územního rozhodnutí.

Uzavření smlouvy na projekční práce je významným milníkem v přípravě vysokorychlostních tratí v ČR, protože zpracovávaná DÚR navrhne přesnou podobu budoucí trati a identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro její výstavbu. VRT Polabí se stane prvním úsekem hned dvou budoucích vysokorychlostních tratí, a to národního páteřního spojení Praha – Brno a mezinárodního spojení Praha – Hradec Králové – Wrocław.

Nová vysokorychlostní trať bude do stávající železniční sítě napojena ve stanici Praha-Běchovice a na opačném konci do tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk. Současná trať Sadská – Nymburk navíc projde výraznou modernizací. Tato propojení mezi VRT a dnešními tratěmi umožní silné využití nové infrastruktury ještě před dokončením rozsáhlejší sítě VRT. Bude využívána téměř všemi dálkovými vlaky z Prahy na východ – například expresními vlaky z Prahy ve směru Kolín a Pardubice nebo ve směru Nymburk a Hradec Králové. Tyto vlaky uvolní prostor pro další rozvoj atraktivní příměstské dopravy mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany. Nová trať bude čtyřkolejná. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025, zahájení provozu v letech 2028 – 2029.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (96.1 kB) pdf