Aktuality

Reakce na článek týdeníku Respekt „Supervlak do stanice Touha“

Správa železnic se při přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) potýká s řadou nepřesností ve veřejném prostoru, které následně ovlivňují projednatelnost záměru při komunikaci se samosprávami, možnými dotčenými majiteli pozemků či širokou veřejností. Řadu nepravdivých informací a nepřesností jsme zaznamenali také v článku týdeníku Respekt, týkající se právě přípravy VRT. Vybraná závažná tvrzení v článku uvádíme níže na pravou míru.

„Vládní plány počítají s tím, že trasa evropsky významného projektu půjde právě přes západní okraj Ledčic a kromě zásahu do okolní krajiny si vyžádá zbourání minimálně jednoho domu a zabrání jedné zahrady.“

NEPRAVDA

Správa železnic na veřejném projednání 11. srpna v Ledčicích informovala, že trasa tunelu povede až za zahradami, tudíž k výše popsanému stavu nedojde. Detailní řešení tunelu bude jasné až po provedení hydrogeologických a inženýrskogeologických průzkumů. Definitivní technický návrh bude založen právě na výsledcích těchto analýz.

„Na jejich místě se má vybagrovat jáma a v hloubce desítek metrů betonovat kotvicí zdi budoucího krátkého tunelu superrychlé dráhy. Odborné odhady zatím počítají s likvidací chalupy Jiřího Macha, souseda paní Bartošové, nicméně kdo si opravdu vytáhne černého Petra, bude jasné teprve zhruba za rok po detailním geodetickém zaměření.“

NEPRAVDA

Popsaný návrh je pouze jedním z několika řešení, které Správa železnic na projednání představila. Čtenáři je však představeno jako definitivní. Geodetické zaměření navíc již bylo provedeno a s danou problematikou nemá nic společného. Autor článku ho zaměnil s hydrogeologickým a inženýrskogeologickým průzkumem. Na jejich základech bude navrženo technické řešení.

„A k zemi nakonec mohou jít i tři vedle sebe stojící domy ze západního konce.“

SPEKULACE

V kontextu výše uvedeného jde o naprostou spekulaci. Bez výsledků průzkumů Správa železnic nepředjímá definitivní technické řešení.

„Po roce 2030 se k Ledčicím zářezem v zemi zhruba jednou za hodinu přiřítí od Prahy vlak rychlostí 320 kilometrů za hodinu. Vesnici podjede vmžiku v tunelu a bezprostředně za zahradami vyjede zpět na povrch. Mine Říp, vesnice Vražkov a Mnetěš objede naopak na víc než deset metrů vysokém náspu, přesně na úrovni vedlejší dálnice, aby vyrovnal výšku blížící se Roudnice. To už ale začne brzdit, protože Roudnicí má projíždět „jen“ 270 km/h. Pak mine několik dalších vesnic a zaboří se do šestnáct kilometrů dlouhého (Středohorského, pozn. Správy železnic) tunelu pod Českým středohořím směr Ústí nad Labem.“

NEPŘESNOST

Středohorský tunel nebude v roce 2030 dokončen. Podle aktuálního harmonogramu prací budou vlaky v tuto dobu sjíždět za Lovosicemi na stávající trať č. 090 ve směru Ústí nad Labem.

„Nejvíc nám vadí, jak to tutlají, a pak najednou něco vytáhnou,“ říká Hlaváčová (starostka Hrobců, pozn. Správy železnic).

Správa železnic dotčené obce kontaktovala se záměrem výrazně dříve, než ukládá legislativa. První prezentace v Hrobcích byla uskutečněna v červenci 2020, tedy několik let předtím, než předpokládá zákonná úprava, která obce zapojuje do rozhodování až při aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), a v rámci veřejného projednávání dokumentace EIA. V době první informační schůzky ještě nebyla zcela dokončena ani studie proveditelnosti.

Náš přístup byl od začátku transparentní se snahou o nalezení kompromisu. Část veřejnosti od nás již v době prvních jednání očekávala detaily, které ovšem studie proveditelnosti nezpracovává. Zábor pozemků, hluková nebo krajinná opatření a další parametry jsou zpracovávány ve vyšších stupních přípravy, například v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Všechny tyto záležitosti budeme s partnery přípravy VRT opakovaně projednávat.

 

I nadále jsme otevřeni konstruktivní diskuzi se všemi dotčenými stranami. Veškeré dotazy zodpovídáme na známé e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz, kterou spravuje tým přípravy vysokorychlostních tratí.