Rozpočet Správy železnic se navýšil o více než čtyři miliardy korun

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil změnu celkové výše zdrojů na rok 2020 pro Správu železnic. Jedná se o navýšení v celkové výši 4,2 miliardy korun, původní částka 39,2 miliardy korun se tak zvýšila na 43,4 miliardy korun.

„Rozpočet naší organizace se podařilo navýšit díky jasně deklarované podpoře vlády, která si uvědomuje, že železniční doprava plní strategickou roli v rámci celé České republiky. Její rozvoj proto považuje za jednu ze svých priorit,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.  

Uvedené navýšení se promítne mimo jiné do neinvestiční oblasti na posílení zdrojů na opravy a údržbu železničních tratí. V případě neinvestičních zdrojů představuje částku 1,85 miliardy korun, celá je tvořena národními zdroji.

Zbývajících přibližně 2,4 miliardy korun pak půjde na posílení v oblasti investic. Tuto částku tvoří jak národní zdroje (necelá 1 miliarda korun), tak i zdroje evropské, a to přibližně ze dvou třetin z Operačního programu Doprava a z jedné z programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy).

V oblasti investic se navýšené zdroje využijí zejména k zahájení nových staveb, které doposud nebyly kryty rozpočtem. Jde například o stavby:

  • Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa
  • GSM-R Chomutov – Cheb
  • GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov
  • ETCS Beroun – Plzeň
  • Zřízení výhybny Bartoušov
  • Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
  • ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice
  • Modernizace železničního uzlu Pardubice
  • Rekonstrukce R110 kV na TNS Jablunkov

 

Část z navýšených zdrojů na investice bude využitá pro posílení financování již rozestavěných staveb, například Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou nebo Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou.

Posílený rozpočet Správy železnic rovněž umožní plnit poměrně ambiciózní plán oprav a rekonstrukcí výpravních budov.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (149.7 kB) pdf