Aktuality

Setkání k vysokorychlostním tratím: VRT jsou benefitem pro celou společnost

29. června se na Ministerstvu dopravy konala poslední ze série diskusí na téma vysokorychlostních tratí za účasti dopravních expertů a dalších odborníků. Na organizaci se podílela Správa železnic společně s Hospodářskou komorou ČR a Fórem pro udržitelnou mobilitu. Tématem bylo urychlení přípravy a realizace vysokorychlostních tratí v ČR.

Odborníci včetně ministra dopravy Martina Kupky ocenili na půdě Ministerstva dopravy aktivitu zástupců Stavební správy vysokorychlostních tratí, kdy cestují do regionů a představují projekt přípravy vysokorychlostních tratí místním občanům a zástupcům samospráv. Zaznělo, že experti, kteří jezdí do obcí a měst, se stávají důvěryhodnými pro veřejnost.

Do regionů pravidelně jezdí technici a inženýři Stavební správy VRT, které také doplňuje tým komunikace. V některých městech je občanům k dispozici i mobilní informační centrum vysokorychlostních tratí – tzv. VRTmobil. Jedná se o modrý infostánek s mapami a dalšími materiály. Další podrobnosti najdete zde.

„Vysokorychlostní tratě jsou benefitem pro celou společnost. Navazujeme na evropskou síť TEN-T. Teď je pro nás jedním z klíčových témat financování výstavby. Na přípravu celého projektu je zatím prostředků dost, ale hledáme pro realizaci formu dlouhodobého financování,“ zhodnotil ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier. Na jednom z kulatých stolů krátce promluvil i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

setkání u kulatých stolů

Hlavním smyslem akce byla diskuse o problémech a bariérách při přípravě projektu vysokorychlostních tratí a možnosti urychlení jejich přípravy a stavby. Výsledkem byla série doporučení, zpracovaná v krátké publikaci.