Aktuality

Společné komuniké Správy železnic a města Louny

Správa železnic představila projekt vysokorychlostní tratě (VRT) na jednání se zástupci města Louny. Právě do Loun totiž bude odbočovat nová trať z vysokorychlostního koridoru mezi Prahou a Drážďany.

Připravovaná vysokorychlostní železnice výrazně zkrátí jízdní dobu mezi Prahou a Louny. Cestující mezi těmito městy stráví ve vlaku v současnosti průměrně dvě hodiny. Po spuštění odbočné tratě bude možné tuto trasu absolvovat za zhruba 30 minut. Podle ředitele odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martina Švehlíka bude přiblížení města k metropoli dalším impulsem pro rozvoj regionu: „Dobrá dostupnost Prahy veřejnou dopravou umožní zvýšení mobility místních a může pomoci do Loun přivést nové obyvatele. VRT také zatraktivní region pro investory, kteří vyžadují kvalitní infrastrukturu nejen pro přepravu zboží, ale také pro své zaměstnance.“

V prezentaci se Správa železnic zaměřila na obecné přínosy projektu VRT pro Českou republiku i samotný region. K těm patří například stimulace hospodářského růstu, ekologický provoz železniční dopravy nebo sbližování regionů s ekonomickými centry ČR. Představila také dosavadní postup příprav vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, ze které bude trať na Louny a Most odbočovat. Zástupci Správy železnic rovněž popsali základní pravidla pro navrhování tras v území, strukturu připravované studie proveditelnosti či možná technická a provozní řešení nové trati.

„Budoucí VRT Poohří vnímám jako jedinečnou příležitost nejen pro město Louny, ale celý region. Vítám, že Správa železnic již od fáze studie proveditelnosti stojí o dialog se samosprávami,” uvedl starosta města Louny Pavel Janda.

Práce na studii proveditelnosti, která prověří veškeré aspekty připravované tratě, budou zahájeny ještě letos. Projektanti v rámci studie také posoudí, zda by nová železnice měla sloužit pouze osobní nebo i nákladní dopravě. Spuštění provozu na nové trati do Loun a Mostu očekává Správa železnic v roce 2035.

Soubory ke stažení

Společné komuniké Správy železnic a města Louny (137.0 kB) pdf