Aktuality

Správa železnic a DB Netz AG uzavřely smlouvu o společné přípravě nové trati Drážďany – Praha

Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH uzavřely na konci loňského roku smlouvu o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Spolupráce bude soustředěna na přeshraniční úsek Drážďany – Ústí nad Labem, jehož klíčovou částí je úpatní Krušnohorský tunel.

Správci infrastruktury se tímto dohodli nejen na společném zadávání veřejných zakázek, způsobu hrazení nákladů či organizační struktuře vedení projektu, ale i na způsobu komunikace a klíčových technických parametrech.

„Podpis smlouvy završil intenzivní práce posledního roku, kdy obě strany hledaly optimální formu spolupráce, která by byla vyvážená a současně splňovala specifika českého i německého práva,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Potřeba realizace nového železničního spojení je důsledkem rostoucí poptávky v osobní i nákladní dopravě. Nová trať je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, konkrétně Východo-středomořského koridoru, který propojuje Severní a Baltské moře se Středozemním a Černým mořem. Současně touto stavbou dojde k napojení České republiky na síť západoevropských vysokorychlostních tratí.

Na základě uzavřené smlouvy budou v následujících letech zadávány a plněny veřejné zakázky pro předprojektovou přípravu pro společný plánovací prostor, který zahrnuje vlastní tunel i přilehlé předportálové úseky, a současně bude vzájemně koordinován postup přípravy úseku mezi Drážďany a Ústím nad Labem. Postup společného zadávání společnosti představili  15. ledna 2020 na předběžné tržní konzultaci.

Na uzavřenou smlouvu v budoucnu naváže mezistátní smlouva řešící výstavbu a provozování přeshraničního úseku, jehož příprava již byla za účasti Správy železnic a DB Netz AG zahájena. 

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (133.8 kB) pdf