Aktuality

Správa železnic a SNCF Réseau uzavřely novou smlouvu o spolupráci při přípravě VRT

Správa železnic pokračuje v úspěšné spolupráci s francouzskými státními drahami na projektu vysokorychlostních tratí (VRT). Nová smlouva se SNCF Réseau zajistí konzultace v dalších stupních přípravy na příštích 8 let.

Dosavadní spolupráce Správy železnic a společností holdingu SNCF zkrátila přípravu vysokorychlostních tratí v České republice o několik let. Hlavním důvodem je využití francouzského know-how, které vychází z více než 50letých zkušeností s projektováním a provozem vysokorychlostních železnic. Nový kontrakt, jehož čerpání nesmí přesáhnout 8,5 milionu eur, umožní pokračování a rozvoj této spolupráce. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda považuje uzavření smlouvy za důležitý milník v přípravě: „Pokud chceme dodržet stávající harmonogram prací a zahájit výstavbu prvních úseků VRT v roce 2025, potřebujeme k tomu kvalitní odborníky, kteří mají s přípravou a provozem takových tratí zkušenosti.“ Prvními realizovanými úseky systému VRT budou podle současných plánů nové tratě na jižní Moravě, v Polabí a oblasti tzv. Moravské brány. 

Předmětem smlouvy je zajištění konzultační činnosti pro další stupně přípravy VRT. Půjde především o spolupráci v oblasti zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí či tvorby interních předpisů Správy železnic pro provoz na VRT. Smlouva rovněž přepokládá pravidelnou komunikaci a supervizi při samotné výstavbě tratí, jejich zprovozňování, údržbě a kontrole. Zapojením expertů, kteří mají bohaté zkušenosti s návrhem a provozováním tohoto technicky vyspělého systému, bude minimalizováno riziko chyb, jejichž náprava by mohla zvýšit náklady na realizaci projektu. Zkušenosti francouzských kolegů tak není možné vlastními silami získat ani nahradit.

Spolupráce se SNCF Réseau, francouzským partnerem Správy železnic, zpřístupňuje českým odborníkům vzorová a praxí ověřená technická řešení. Podobně jako ve Francii jsou české VRT připravovány především pro osobní dopravu. Tento přístup umožňuje efektivnější kopírování terénu, což má za následek nižší počet tunelů či mostů. Tratě tak mohou být lépe začleněny do krajiny. Výhodou francouzského přístupu jsou také kolejová propojení nové a stávající železnice. Vysokorychlostní vlaky tak budou moci mezi sítěmi přejíždět a obsluhovat také oblasti, které nebudou na VRT přímo napojeny.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (138.2 kB) pdf