Aktuality

Správa železnic hledá zpracovatele již čtvrté dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA pro VRT

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro již čtvrtý úsek vysokorychlostní trati s názvem VRT Jižní Morava. Ta povede z Modřic do Šakvic.

Hlavním cílem zakázky je navrhnout novostavbu vysokorychlostní trati v úseku od Brna směrem na Břeclav. Úsek VRT dlouhý 33 km s provozní rychlostí až 320 km/h bude začínat v Modřicích a prozatím bude ukončen za stanicí Šakvice napojením do stávající koridorové trati. Mimo DÚR vysokorychlostní trati a potřebných úprav stávajících stanic a tratí je i v tomto případě součástí tendru zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. Tentokrát Správa železnic již do základu zakázky zahrnula veškeré kroky potřebné k získání stanoviska EIA a zejména získání samotného územního rozhodnutí.

Stavba bude mimo jiné zahrnovat zapojení VRT do stanice Modřice (včetně jejích úprav), do trati ze Šakvic do Zaječí a stavební připravenost na možné pokračování VRT dále na Břeclav a na Slovensko. Pro zajištění bezproblémového provozu na nové VRT se počítá s návrhem speciálního střediska údržby na vhodném místě u nové trati.

Výběr zpracovatele je prováděn standardním postupem pro tento typ dokumentace. Zohledňuje však také kvalitu uchazečů, spočívající například ve zkušenostech s navrhováním VRT, a to dvoupětinovým podílem na hodnocení.

Předpokládaný termín získání pravomocného územního rozhodnutí je stanoven na 21 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 160 milionů korun.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (53.0 kB) pdf