Aktuality

Správa železnic jednala se zástupci obcí o plánované VRT Drážďany – Praha

Další ze série setkání Správy železnic se zástupci obcí v okolí plánované trasy nového železničního spojení Drážďany – Praha se dnes uskutečnilo v Litoměřicích. Projektový tým představil aktuální stav a především popsal další plánovaný postup v nejbližších měsících. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

Zástupci Správy železnic představili zástupcům obcí aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati. Prezentovali také alternativní návrhy jejího průchodu oblastí mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi a možnosti zaústění trati do tunelu pod Českým středohořím. Představené alternativní návrhy reagují na podrobnější mapování území, které probíhá od počátku tohoto roku a umožňuje lokálně optimalizovat vedení nové vysokorychlostní trati terénem s co nejnižšími dopady na krajinu a obyvatelstvo.

Setkání se zástupci obcí potenciálně dotčených stavbou nové trati, která Správa železnic organizuje v této fázi projektu, umožňuje rovněž získat cenné podněty a připomínky, které je možné v přípravě projektu zohlednit a tím předejít negativnímu vnímání veřejností v dalších fázích projektu.

V obdobném formátu se tento týden uskuteční také další setkání se zástupci obcí Středočeského kraje a Prahy. Pokračovat budou následovat i v následujících týdnech.

Po dokončení současné fáze přípravy, které se předpokládá v řádu týdnů, a výsledném výběru varianty Centrální komisí Ministerstva dopravy požádá Správa železnic o aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zahájí zpracování Dokumentace pro územní řízení pro úsek Praha – Lovosice/Litoměřice.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (94.2 kB) pdf