Správa železnic postoupila do další fáze přípravy Bezděčínské spojky

Správa železnic vypisuje soutěž na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí Bezděčínské spojky a stanice Mladá Boleslav východ. Projekt zahrnuje novostavbu dvoukolejné trati pro nákladní dopravu, která propojí výhybnu Bezděčín na trati 071 se stanicí Mladá Boleslav město na trati 064. Obsahem stavby je také nová stanice Mladá Boleslav východ a rekonstrukce části zmiňované výhybny.

Stavba má za cíl zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi, přivedení nákladní dopravy od Nymburka přímo k vlečkovému areálu ŠKODA AUTO a. s. a zkapacitnění trati. K elektrizaci Bezděčínské spojky a zřízení ETCS v celém úseku Nymburk – Mladá Boleslav pak dojde v rámci modernizace a elektrizace trati mezi Nymburkem a Nepřevázkou, která bude s touto stavbou koordinována.

Součástí právě vypsané zakázky je i zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Realizace se předpokládá v letech 2025 a 2028, odhadovaná výše nákladů celé investiční akce je 6,7 miliardy Kč.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (95.8 kB) pdf