Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR

Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v předinvestiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.

Druhé období přípravy, ve kterém se nacházíme, charakterizuje zadávání dokumentací pro územní řízení jednotlivých úseků VRT a schvalování dokončovaných studií proveditelnosti Centrální komisí Ministerstva dopravy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, současně probíhá první aktivní projektování podle francouzského know-how s prvním posuzováním vlivu na životní prostředí. Veřejné projednávání tras VRT se samosprávami a občany se obnoví, jakmile to epidemická situace dovolí.

Následovat bude územní řízení na jednotlivé úseky VRT zakončené vydáním územních rozhodnutí. To vše bychom měli zvládnout do roku 2023,“ vysvětluje Jiří Svoboda. 

Přestože k vydání klíčového vládního usnesení o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice došlo v roce 2017, Správa železnic (tehdejší SŽDC) začala s přípravou vysokorychlostní železnice již o několik let dříve. Stalo se tak na základě strategického dokumentu nazvaného Politika územního rozvoje České republiky, jehož součástí byly i koridory vysokorychlostní dopravy. V uvedeném období byly vytvořeny také příslušné územní a technické studie.

Další období, tedy od roku 2023, bude ve znamení stavebního řízení, v rámci kterého vzniknou dokumentace pro stavení povolení a současně bude probíhat majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí. Na konci celého procesu bude vydání stavebních povolení pro první pilotní úseky VRT. Se zahájením jejich výstavby se počítá v roce 2025.  

Správa železnic spustila v souvislosti s dnešní prezentací také aktualizované internetové stránky k přípravě výstavby VRT v České republice. Detaily k jednotlivým trasám jsou k dispozici na: spravazeleznic.cz/vrt.

Webové stránky obsahují i přehled architektonických návrhů na Terminál Praha východ v elektronické podobě. Tyto návrhy vzešly z otevřené architektonické soutěže, kterou Správa železnic pořádala minulý rok.

Na stránkách spravazeleznic.cz/vrt/zajimavosti pak najdete záznam tiskové konference s generálním ředitelem Správy železnic Bc. Jiřím Svobodou, MBA a ředitelem Odboru přípravy VRT Ing. Martinem Švehlíkem na téma Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR.  

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (78.3 kB) pdf
Aktuální stav přípravy VRT.pdf (3.8 MB) pdf