Správa železnic připravuje rekonstrukci dalšího úseku podkrušnohorské trati

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci trati z Ústí nad Labem do Chabařovic. Díky kladnému stanovisku může Správa železnic úspěšně pokračovat v přípravě stavby na další části takzvané Podkrušnohorské magistrály, která vede z metropole Ústeckého kraje až do Chebu.

V rámci téměř 8,8 km dlouhého úseku dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, mostů a propustků. Ve stanici Chabařovice se kromě rekonstrukce kolejí provede úprava staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky. Současně se odstraní nevyužívaná nástupiště a podchod. 

V celém úseku se zřídí nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s přípravou pro dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště v Praze, které umožní výhledové nasazení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení (ETCS) úrovně 2 v souladu s Národním implementačním plánem. Vlastní zařízení ETCS není součástí této stavby a bude se realizovat samostatně.

Po provedené rekonstrukci dojde ke zvýšení rychlosti ve vybraných úsecích až na 150 km/h, což přinese úsporu jízdních dob pro všechny kategorie vlaků v řádu minut. Samotná realizace stavby s názvem Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně) se předpokládá v letech 2025 a 2026, celkové investiční náklady dosahují částky 4,4 miliardy Kč.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (57.3 kB) pdf