Správa železnic schválila první část novelizovaného dopravního a návěstního předpisu D1

První červencový den příštího roku vstoupí v účinnost novelizovaný dopravní a návěstní předpis Správy železnic SŽ D1. Podle něj se řídí provoz na většině železničních tratí v ČR. Upravený předpis byl již schválen generálním ředitelem Správy železnic a zveřejněn. Během prvního pololetí příštího roku se s ním seznámí příslušní zaměstnanci správce železniční infrastruktury a dopravců.

Zveřejněná první část novelizovaného předpisu upravuje provozování drážní dopravy na tratích, které nejsou vybaveny evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS a které provozuje Správa železnic,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Součástí novely jsou také některá ustanovení, která vyplývají ze snahy zajistit jednotné podmínky pro provoz a řízení dopravy v celé Evropské unii. Do předpisu SŽ D1 první části byla konkrétně implementována ustanovení „Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/773 – o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému provoz a řízení dopravy železničního systému v Evropské unii“. Jedná se například o úpravu jízdy podle rozhledových poměrů, závad v označení začátku vlaku či komunikace mezi zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravci.

S datem účinnosti novelizovaného předpisu se mimo jiné změní i některá důležitá ustanovení. Jedná se například o tyto změny:

- všechna hlavní návěstidla, která jsou označena označovacím pásem s červenými a bílými pruhy budou mít absolutní návěst Stůj (kolem tohoto hlavního návěstidla s návěstí Stůj může strojvedoucí pokračovat v jízdě pouze na pokyn výpravčího)
- zpravování strojvedoucích o změnách stavebně technických parametrů dráhy
- zajišťování vozidel proti ujetí
- zrušení posunu trhnutím
- zrušení jízda s nezavěšeným postrkem do km a zpět do zadní dopravny s kolejovým rozvětvením
- úpravu znění písemného rozkazu při jízdě za zhoršených povětrnostních podmínek
- zrušení některých návěstí

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (121.7 kB) pdf