Aktuality

Správa železnic spustila portál GIS pro VRT Polabí

Správa železnic zpřístupnila veřejnosti geografický informační systém (GIS) pro připravovanou VRT Polabí rozšířený o funkcionalitu komunikace s veřejností. Máte námět či připomínku k vysokorychlostní trati v úseku Praha-Běchovice – Poříčany? Napište nám.

Portál GIS nabízí nejen možnost nahlížet do územních plánů a zobrazovat podrobnější technická řešení vedení VRT v dané lokalitě, ale také modul umožňující komunikaci s veřejností. Díky tomu může kdokoli ke konkrétnímu bodu na mapě sepsat poznámku, námět, připomínku či popsat příležitost, kterou oblast nabízí. Uložené poznámky budou po zapnutí dané vrstvy anonymně viditelné všem, mohou se jimi tedy inspirovat i další návštěvníci portálu.

 

Zpětná vazba obyvatel dotčených oblastí i široké veřejnosti je pro tým přípravy VRT velmi důležitá. Všemi získanými podněty i komentáři se Správa železnic spolu s projektanty úseku proto bude při dalších přípravách intenzivně zabývat.

 

Portál GIS pro VRT Polabí je dostupný zde: GObec: Projekt VRT Běchovice Poříčany.