Správa železnic vybrala zhotovitele studie proveditelnosti pro železniční uzel Praha

Studii proveditelnosti rozvoje pražského železničního uzlu včetně plánovaných vysokorychlostních tratí na území metropole vypracuje společnost SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 40 milionů korun v základním plnění, resp. 52 milionů korun i s opční částí. Vítězná společnost podala nabídku pro základní plnění ve výši 34,982 milionu korun.

Železniční uzel Praha (ŽUP) se z evropského pohledu nachází na hlavní síti TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Zároveň jím procházejí tři tranzitní železniční koridory a tři mezinárodní koridory nákladní dopravy. Vzhledem k rozvoji požadavků na růst rozsahu osobní i nákladní dopravy je již nyní zřejmé, že ve stávající konfiguraci bude i po dokončení probíhajících staveb vykazovat nedostatečnou kapacitu.

Do metropolitního železničního uzlu navíc zaústí plánované vysokorychlostní tratě, v tuzemských podmínkách označované jako Rychlá spojení (RS). Vedení Prahy současně počítá s větším využitím stávajících ryze nákladních průtahů zavedením dalších městských železničních linek. To vše jsou problémy, jejichž řešením se bude zabývat Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS. Cílem je zajištění přípravy řešení výše zmiňovaných limitů uzlu v těsné koordinaci s přípravou Rychlých spojení.

Vedoucím účastníkem na straně vybraného uchazeče je společnost Mott MacDonald CZ. Veřejná zakázka byla soutěžena v otevřeném řízení metodou BVA/BVP, kde vedle nabídkové ceny rozhodovala i další kritéria – odborná úroveň, identifikace a řízení rizik, přidaná hodnota a schopnost vedoucího týmu přispět k naplnění předem definovaných projektových cílů zadavatele.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (97.6 kB) pdf