Správa železnic vypsala soutěž na zhotovitele rekonstrukce stanice Vsetín

Modernizace stanice Vsetín by měla začít letos v září a dokončení stavby s předpokládanými celkovými náklady ve výši téměř 2,2 miliardy korun se plánuje v závěru roku 2024. Součástí prací budou změny v konfiguraci kolejiště tak, aby zde mohla být zřízena nástupiště s výškou 550 mm nad kolejí a s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude současně sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu.

Rekonstruovaná železniční stanice Vsetín se stane součástí společného terminálu železniční a autobusové dopravy. Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína.

V prostoru novostavby budoucího dopravního terminálu se nyní nachází výpravní budova, která je v nevyhovujícím dispozičním a technickém stavu, a proto bude odstraněna. Nová budova bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, komunikačně propojené s navazujícím podchodem.

Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V samostatné části budovy nad pokladnami vznikne zázemí zaměstnanců včetně šaten a denní místnosti. V suterénu objektu pak bude umístěno technické zázemí včetně technologických místností a hygienického zařízení pro cestující. Prostory budou vertikálně propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory a služebním schodištěm.

V rámci kolejových úprav se změní nejen samotné kolejiště železniční stanice, ale také napojení na trať do Velkých Karlovic. Ve stanici se momentálně nachází osm úrovňových oboustranných sypaných nástupišť s panelovým krytem. Nově je navrženo jedno vnější nástupiště dlouhé 350 metrů s proměnnou šířkou, které se ve směru na Horní Lideč změní na jazykové. Dále je navrženo ostrovní nástupiště o stejné délce, na které bude přístup po schodišti a výtahem.

Během stavby budou zřízeny dva nové podchody. Jeden bude sloužit jako přístup k nástupištím a současně jako propojení centra města s městskou částí Na Lapači. Druhý nahradí dosavadní nebezpečné a nevyhovující úrovňové křížení ulice s kolejovým rozvětvením. Díky tomu bude moci dojít ke zrušení stávajícího přechodu ve Štěpánské ulici a přejezdu v ulici U Křivačkárny.

Projekt bude navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (95.7 kB) pdf
Vizualizace stanice Vsetín 1.png (4.2 MB) png
Vizualizace stanice Vsetín 2.png (3.2 MB) png
Vizualizace stanice Vsetín 3.png (3.2 MB) png
Vizualizace stanice Vsetín 4.png (2.7 MB) png
Vizualizace stanice Vsetín 5.png (3.2 MB) png