Správní rada řešila prodej majetku i dopady pandemie

Správní rada Správy železnic se dnes sešla na svém řádném zasedání. Na programu měla například vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019, prodej vyjmenovaného majetku nebo řešení následků pandemie nemoci COVID-19.

V souvislosti se změnou zákona č. 77/2002 Sb. se dnes také jednalo o nakládání s majetkem, určeným k úhradě závazků někdejší státní organizace České dráhy. Správní rada se dále zabývala bezúplatným převodem práva hospodařit k pozemkům určeným k plnění funkce lesa na Lesy České republiky. Na programu byla i informace o vypořádání mimořádných a škodních událostí Správy železnic.

Správní rada vyjádřila podporu pro insourcing činností souvisejících s železničním telekomunikačním majetkem.

 

Pro bližší informace kontaktujte:
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., předseda Správní rady Správy železnic, tel: +420 728 562 792