Správní rada Správy železnic se sešla na řádném zasedání

Správní rada Správy železnic se sešla na svém pravidelném zasedání. Projednala roční účetní závěrku a Výroční zprávu organizace za rok 2020.

Na programu měla dále projednání plánu hospodaření na rok 2021, zprávu o činnosti interního auditu, změnu organizační struktury a prodej vyjmenované majetku.  

 

Pro bližší informace kontaktujte:

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., předseda Správní rady Správy železnic, tel: +420 728 562 792