Aktuality

SŽDC představila aktuální stav přípravy rychlého spojení Drážďany – Praha

V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jejich úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce státní správy reprezentované Ministerstvem dopravy, SŽDC a orgánů krajských i místních samospráv. Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání Aktuální stav přípravy VRT v České republice. První setkání se uskutečnilo dnes v Ústí nad Labem.

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou pro Česko budoucí klíčová infrastruktura. V rámci zrychlení přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí SŽDC vybrala pilotní úseky. Konkrétně to jsou Praha-Běchovice – Poříčany (VRT POLABÍ), Přerov – Ostrava (VRT MORAVSKÁ BRÁNA) a Brno – Vranovice (VRT JIŽNÍ MORAVA). Na základě spolupráce SŽDC a DB Netz AG na novém železničním spojení Drážďany – Praha následně přibyly úseky Praha-Vysočany – Lovosice/Litoměřice a Ústí nad Labem západ – státní hranice CZ/D.

Všechny vybrané úseky mají významný přínos už pro stávající dopravu. Zvyšují kapacitu železnice v daném směru, čímž zlepšují spolehlivost dopravy a umožňují její další rozvoj. Díky vyšší kapacitě může dojít také ke zrychlení vlaků, protože se eliminuje zbytečné předjíždění vlaků různých kategorií.

První měsíce intenzivní práce má za sebou společný projektový tým se správcem německé drážní infrastruktury DB Netz pro přípravu nového železničního spojení Drážďany – Praha. Projekt zastřeší mezinárodní prezidentská smlouva o výstavbě a provozu přeshraničního železničního spojení. Studie proveditelnosti pro tuto trasu na české straně bude hotová v červenci letošního roku. Spojení ČR a SRN Krušnohorským 26 km dlouhým tunelem zkrátí cestovní dobu mezi Drážďany a Prahou.

Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží pro vlaky ze všech směrů. V druhé etapě studie se prověřují a vyhodnocují dílčí podvarianty návrhu. Prověřovaných technických a provozních modifikací je několik desítek, ať už se jedná o návrh krátkých nových spojek, alternativy překonání Labe v Ústí nad Labem nebo zavedení nových linek osobní dopravy.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení (89.1 kB) pdf