Aktuality

SŽDC spolupracuje s kraji na přípravě VRT Moravská brána

Během srpna podepsala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) smlouvy s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, které jsou nezbytné pro aktualizaci Zásad územního rozvoje v obou regionech. Cílem je vymezení koridoru a stanovení veřejné prospěšnosti stavby pro úsek budoucí vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána).

Tento úsek je důležitou částí páteřní VRT Praha – Brno – Ostrava. Vymezení připravovaných koridorů VRT v Zásadách územního rozvoje je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí.  „Velmi úzce spolupracujeme s odpovědnými zástupci obou krajů a pro zdárnou přípravu vysokorychlostních tratí využijeme výstupy z právě zahájené studie proveditelnosti VRT Brno – Přerov – Ostrava a také z práce geodetů, kteří již pracují v terénu,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Smlouvy s geodety podepsala SŽDC během letních měsíců. Týkají se provedení geodetických prací jednak na současných tratích a jednak na trase budoucích nových mezi Přerovem a Ostravou, respektive mezi Brnem a Vranovicemi. Terénní práce budou probíhat v průběhu podzimních měsíců, do konce letošního roku získá SŽDC podrobné mapování v celé délce jihomoravského úseku.

Realizace pilotních úseků VRT bude mít významný přínos pro zvýšení kapacity na současných velmi vytížených tratích, což platí zejména pro úsek druhého železničního koridoru z Přerova do Ostravy. Současně dojde také ke zrychlení vlaků, protože odpadne předjíždění spojů různých kategorií nebo umělé prodlužování jízdních dob vlivem vysokého obsazení trati. První pilotní úsek VRT by se měl začít stavět v roce 2025.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (85.7 kB) pdf