SŽDC ukončila modernizaci stanice Karlovy Vary

Horní nádraží v Karlových Varech získalo moderní podobu, která odpovídá jeho významu lázeňského centra i krajského města. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně ukončila celkovou přestavbu stanice. Cestujícím slouží už od roku 2017 nová výpravní budova, k níž přibyly nástupiště, nový podchod a výtahy. Úpravami prošly železniční svršek a spodek, trakční vedení i zabezpečovací zařízení.

Karlovy Vary jsou díky lázeňství i poloze blízko hranic oblíbeným cílem našich i zahraničních turistů, kteří přijíždějí do města vlakem. Jsem rád, že první dojem o místě svého pobytu získají v železniční stanici, která odpovídá standardům 21. století,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Horní nádraží bylo dlouhá léta strašákem krajského města i kraje. Velmi mě proto těší, že má nyní novou důstojnou podobu, a věřím,  že  naši občané a turisté budou díky tomu více cestovat regionem i za krásami našeho kraje a využívat častěji vlakovou dopravu,“ řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Stavba staniční části začala hned po dokončení první části projektu, tedy výstavbě nové výpravní budovy, do jejíchž prostor se postupně přemístila veškerá technologie a ovládání nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V návaznosti na modernizaci stanice realizovalo město Karlovy Vary stavbu nové lávky z přednádraží do sídliště Růžový vrch. 

Zajímavostí byla repase historického přístřešku umístěného původně nad 1. a 2. nástupištěm, který je nově umístěný nad kusou 3. kolejí. Jedná se o ocelolitinovou konstrukci z produkce strojíren a železáren Samuela Bondyho v Praze, která byla na nástupiště osazena roku 1891. V Karlových Varech je to jedna z mála posledních ocelolitinových halových staveb. Přečkala veškeré válečné události i poválečné opravy, kdy byla zkrácena na polovinu.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová modernizaci Horního nádraží ocenila: „Jsme rádi, že se vyřešilo jedno z nejvíce kritizovaných nádraží v České republice a velice oceňujeme zachování historické litinové konstrukce. Karlovy Vary se ochotně připojily k  modernizaci nádraží vlastními investicemi do okolí. Nahradili jsme dosluhující provizorní lávku přes kolejiště novou krásnou stavbou, a nyní pracujeme na tom, aby i prostor před nádražím byl pro cestující příjemný, bezpečný a přehledný. Spojenými silami se nám daří udělat z Horního nádraží opět důstojnou vstupní bránu do Karlových Varů.“

Zhotovitelem první části projektu s názvem Modernizace ŽST Karlovy Vary byla firma SKANSKA, zhotovitelem dnes slavnostně ukončené akce je firma STRABAG Rail. Projekt byl spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava. Celkové plánované náklady projektu byly 716 721 628 Kč bez DPH. Maximální výše podpory EU může činit až 532 410 543 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Chtěl bych poděkovat celému realizačnímu týmu, že dokázal stavbu v termínu a požadované kvalitě dokončit, i s ohledem na náročnou koordinaci se sousedními kolejovými stavbami a s výstavbou lávky přes horní nádraží,“ uvedl generální ředitel STRABAG Rail Jakub Svoboda.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (113.3 kB) pdf