Trať ze Železného Brodu do Tanvaldu čeká rozsáhlá oprava

Celkovou opravou projde od začátku září traťový úsek ze Železného Brodu do Tanvaldu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zde kromě prací na železničním svršku provede také úpravu nástupišť ve stanici Velké Hamry a v dalších třech zastávkách. Souběžně s nepřetržitou výlukou, která začne 2. září, dojde k omezením provozu i v navazujícím úseku do Harrachova. Hlavním důvodem bude rekonstrukce několika mostů.

Nepřetržitá výluka v úseku Železný Brod – Tanvald se uskuteční v termínu od 2. září do 30. listopadu. Během ní dojde k souvislé výměně kolejnic a také dřevěných pražců, které nahradí ocelové tvaru Y. Opraví se rovněž geometrická poloha koleje, stejně jako bezstyková kolej, která se zřídí na dalších místech.

Součástí projektu je i oprava sedmi mostů, stejného počtu propustků a jedné opěrné zdi. Naplánovány jsou také opravy přejezdových konstrukcí na celkem šesti přejezdech, a to včetně železničního spodku. Kromě toho se obnoví systém odvodnění. Pozitivem pro cestující pak bude úprava stávajících nástupišť v stanici Velké Hamry a v zastávkách Spálov, Jesenný a Návarov.  

Po celkovém dokončení stavby v květnu příštího roku dojde ke zvýšení traťové rychlosti pro některé typy vozidel až na 75 km/h. V souvislosti s tím se provede i úprava zabezpečovacího zařízení. Celková hodnota prací dosáhne 409 milionů korun.

V souběhu s výše uvedeným přerušením provozu se uskuteční výluky také v navazujícím úseku směrem do Polska. Nejprve to bude ve dnech 2. až 6. září mezi Tanvaldem a Harrachovem, následně od 6. do 21. září mezi Tanvaldem a Kořenovem a nakonec od 21. září do 31. října v úseku Desná – Dolní Polubný. Hlavním důvodem přerušení provozu bude rekonstrukce dvou železničních mostů v Desné a sanace skalního zářezu nedaleko tamní stanice. Během první výluky navíc dojde k opravě jedné výhybky v Kořenově.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (66.2 kB) pdf