Aktuality

V místě Krušnohorského tunelu se připravuje geologický průzkum, Správa železnic vypsala veřejnou zakázku

Krušnohorský tunel patří k nejvýznamnějším úsekům plánované vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. Správa železnic připravuje v místě budoucího tunelu geologický průzkum a právě na něj vypsala veřejnou zakázku. Pomocí geologických vrtů zjistí, jaké je v daném místě horninové prostředí a vodní režim.

Zakázka zahrnuje vrtné práce, laboratorní zkoušky, měření a následné vyhodnocení nebo doplňkový geofyzikální průzkum. Velmi důsledný je i požadavek na jednotlivé odborné profese, které bude muset vybraný dodavatel zajistit. Nebudou mezi nimi chybět například specialisté na hydrogeologii, inženýrskou geologii nebo geofyziku, dále také například geodet, manažer vzorkování podzemní vody či báňský projektant. Dodavatel bude muset rovněž disponovat vrtnými soupravami pro hlubinné vrtání do hloubky až 500 metrů pod terénem. Výsledky jednotlivých měření poslouží jako podklady pro další fáze projektování Krušnohorského tunelu.

Soubory ke stažení

Krušnohorský tunel (5.8 MB) jpg