Vlaky mohou v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi využívat systém ETCS

Správa železnic pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Dokončena již byla také jeho instalace v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Šlo o první etapu prací v rámci investiční akce nazvané ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD.

Tato investiční akce Správy železnic vychází z Národního implementačního plánu ETCS. Z důvodu dalších souběžných a podmiňujících staveb byla rozdělena na čtyři etapy. V rámci první fáze byl vybaven systémem ETCS úrovně L2 úsek Český Brod (včetně) – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves (včetně). Konkrétně se jedná o stanice Český Brod, Úvaly, Praha-Běchovice, Praha-Malešice, Praha-Hostivař a Praha-Uhříněves. Realizace stavby byla ukončena 25. října 2020. Práce na dalších úsecích budou pokračovat ve vazbě na dokončování modernizačních akcí na železniční infrastruktuře.

V prvním realizovaném úseku došlo k úpravám stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, která zajišťují přenos informací o volnosti úseků či stavu jízdních cest a přejezdů do radioblokových centrál RBC. Celkem zde byly vybudovány dvě centrály RBC.

Traťové a staniční koleje jsou vybaveny nepřepínatelnými eurobalízami, které slouží k předávání informací mezi traťovou a palubní částí ETCS. V rámci první etapy se jedná o celkem 682 balíz. Provedeny byly také potřebné úpravy v Centrálním dispečerském pracovišti Praha.

Projekt je v úseku Český Brod – uzel Praha spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Předpokládaná celková výše nákladů dosahuje 327 720 348 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 3 320 906 eur, tedy zhruba 86 347 009 Kč. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení (82.9 kB) pdf