Aktuality

VRT v Praze a Středočeském kraji

Správa železnic přijala pozvání ke kulatému stolu Hospodářské komory hlavního města Prahy. Tématem byly připravované vysokorychlostní železnice v Praze a Středočeském kraji.

Koncepci a aktuální stav prací na vysokorychlostních železnicích představil v úvodu ředitel odboru přípravy VRT Martin Švehlík. O tratích pak v širších souvislostech diskutoval ve společnosti ekonoma Petra Bartoně, ředitele Výzkumného ústavu železničního Martina Bělčíka, generálního ředitele společnosti Arriva Transport Česká republika Daniela Adamka a dopravního experta Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Lukáše Tittla. Výrazným tématem panelu byly socioekonomické přínosy VRT a zachování charakteru hlavního města jako důležitého mezinárodního dopravního uzlu v Evropě.

Své dotazy k přípravě vysokorychlostních tratí mohli položit také přizvaní zástupci podnikatelů z řad stavebních, dopravních, projekčních nebo energetických firem.