Aktuality

Vysokorychlostní tratě tématem interaktivní konference pro studenty

Už 8. ročník interaktivní konference pro studenty zorganizovala Správa železnic v pražském Café Louvre. Hlavním tématem celého dne byly vysokorychlostní tratě a zájem byl opravdu velký. Zapojili se studenti středních, vyšších odborných i vysokých škol.

Za všechny jmenujme například ČVUT Praha, dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, Vysokou školu báňskou v Ostravě, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín a další. Správa železnic navázala spolupráci s 56 školami.

Studenty během dne seznámil s aktuálním stavem přípravy vysokorychlostních tratí ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier. Od expertů se také dozvěděli o novinkách na jednotlivých úsecích.

Především ale porovnávali své znalosti, schopnosti a dovednosti v rámci workshopu. Z konkrétních témat řešili například smysl výstavby vysokorychlostních tratí. Rozděleni byli do čtyř skupin po 15, každá skupina řešila jiné zadání pod vedením odborníka ze Stavební správy VRT.  Dva zástupci skupiny pak společnou práci odprezentovali porotě složené z odborníků na Rychlá spojení. Hodnotily se nejen znalosti, ale také způsob prezentace a celkové vyznění týmové práce. Vítězný tým získal pozvánku na Technický workshop 4.0.

Správa železnic má skvělé zkušenosti s pořádáním konference z minulých ročníků. Díky této akci se jí podařilo pro organizaci získat mladé lidi, nabídnout jim perspektivu pracovního uplatnění v oboru železnice. Zároveň si tak Správa železnic vytváří šanci vychovat si kvalifikované odborníky. Někteří z minulých ročníků byli dnes už v roli odborných moderátorů.

Letošního ročníku se zúčastnila také Lenka Cimpová z francouzského dopravce SNCF Réseau, která seznámila přítomné s pohledem firmy SNCF na vysokorychlostní tratě v České republice. Celý den byl plný kreativity, soutěživosti a dobré nálady v řadách studentů i odborníků.

Soubory ke stažení

IMG_2021.jpg (2.1 MB) jpg
IMG_2028.jpg (1.3 MB) jpg