Aktuality

Správa železnic představila plány na výstavbu VRT v Kraji Vysočina

Tým přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic představil projekt budování zcela nových traťových úseků na semináři pro zastupitele Kraje Vysočina. V prezentaci shrnul dosavadní postup v projektování vysokorychlostních tratí (VRT) a prezentoval navržené vedení železnic v krajině a možná opatření na ochranu životního prostředí a obyvatel a další aktuální informace.

Zástupci Správy železnic informovali vedení kraje a zastupitele o přínosech nových tratí pro region, napojení VRT na hlavní evropské koridory nebo o budoucím provozním využití železnic v Kraji Vysočina. Nabídli také pohled na výběr projektantů dokumentací pro územní rozhodnutí a dokumentací pro proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), u nichž se při hodnocení klade důraz na kvalitu.

Správa železnic si váží dosavadní podnětné diskuze se zástupci Kraje Vysočina a je připravena i nadále jednat o všech aspektech přípravy VRT. Oceňuje také snahu kraje o zprostředkování intenzivní komunikace se samosprávami a zlepšení dopravní obslužnosti regionu.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (88.5 kB) pdf