Aktuality

Zhotovení inženýrskogeologického průzkumu k projektu „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“

Správa železnic postoupila dále v přípravě investiční akce „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“. Pro získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího „Berounského tunelu“ pro účely zpracování projektové dokumentace a snížení geotechnických rizik spojených s výstavbou, uveřejnila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeologického průzkumu.

Zakázka je koncipována jako rámcová dohoda na celý podrobný geotechnický průzkum s předpokládanou celkovou hodnotou zakázky 278 mil. Kč. Na základě rámcové dohody a zpracovaného Projektu průzkumných prací bude Správa železnic zadávat vybranému dodavateli jednotlivé dílčí zakázky, a to dle aktuálních potřeb a zejména finančních možností zadavatele.